menusearch
ariyanaturkish.ir

افتتاح بزرگترین فرودگاه ترکیه

جستجو
صفحه اصلی
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۲۴:۴۹
افتتاح بزرگترین فرودگاه ترکیه
افتتاح بزرگترین فرودگاه جهان در استانبولافتتاح بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول - ر استانبول افتتاح فرودگاه جدید «استان - ل" را افتتاح کرد. فرودگاهی که به - ی‌شود افتتاح کرده است. نام این ف - از این نیز افتتاح سومین پل استانبول ب - دولت برای افتتاح این پروژه، در ۲۹ اک - افتتاح بزرگترین فرودگاه جهان در استان - اه تا ۲۰۲۸ بزرگترین در جهان می‌شود /u - کیه یکی از بزرگترین پروژه‌هایی ا - ال ۲۰۲۸ به بزرگترین فرودگاه دنیا تبدی - ح بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول ا - افتتافتتاح فرودگاه جدید «استانبول»؛ ا - ی گوید این فرودگاه تا ۲۰۲۸ بزرگترین د - ‌ترین فرودگاه جهان تبدیل خواهد ش - ردوغان این فرودگاه را در ۹۵‌مین - یس جمهوری، ترکیه امروز دوشنبه ۲۹ اکتب - رار جمهوری ترکیه که "عید جمهوریت - کم عدالت و ترکیه یکی از بزرگترین پروژ - هوری لائیک ترکیه و دیگری "صبیحه - ردهای دولت ترکیه این فرودگاه می‌
افتتاح فرودگاه جدید استانبول ، بزرگترین فرودگاه جهان ، بزرگترین فرودگاه استانبول ، بزرگترین فرودگاه ترکیه ، افتتاح بزرگترین فرودگاه ترکیه ، افتتاح بزرگترین فرودگاه استانبول ،
68 بازدید، چهارشنبه نهم آبان ۹۷
شرکت سازنده